Bezpečnostné predpisy

   

  Trampolína je zariadenie so zvýšenou nebezpečnosťou, preto v záujme každého bezpečnosti musí každý návštevník povinne dodržiavať nižšie uvedené predpisy.

  Nástroje každý používa na svoje vlastné riziko, o tejto skutočnosti musí odsúhlasiť individuálne Prehlásenie o prevzatí zodpovednosti.

  1. Nástroje trampolínového parku nesmú používať:
   1. Dieťa do 4. roku svojho života.
   2. 4-5 ročné dieťa môže vyjsť na nástroj len v sprievode dospelej osoby.
   3. osoby s hmotnosťou viac ako 110 kg
   4. osoby, ktorých zdravotný stav to neumožňuje
   5. tehotné ženy
   6. osoby s akútnym zranením
   7. osoby, ktoré pred tým požili alkohol
   8. osoby pod vplyvom drog
   9. osoby ktoré pravidelne berú lieky
  1. Pred použitím našich nástrojov...
   1. obleč si športové oblečenie
   2. ak máš dlhé vlasy, zviaž si ich
   3. daj si dole svoje šperky, vyber si svoj piercing alebo ho zalep
   4. ak môžeš, daj si dole okuliare
   5. vyprázdni si svoje vrecká
   6. skontroluj, či na oblečení nemáš žiadne ostré alebo vytŕčajúce časti
   7. OBUJ SI ŠPECIÁLNE TRAMPOLÍNOVÉ PONOŽKY
   8. rozcvič svoje svaly
  1. Pravidlá prislúchajúce k používaniu trampolíny:
   1. na rizikové skoky (napr. salto) sa podujmi len na svoje vlastné riziko!
   2. z jednej dráhy nepreskakuj na inú!
   3. skákanie dvojitého salta a série sált je neprípustné!
   4. je zakázané jesť alebo piť na nástrojoch!
   5. vyliezť na nástroje v topánkach alebo bosí je zakázané!
   6. je zakázané žuvať žuvačku!
   7. pri deťoch do 6 rokov je povinný dospelý dozor!
   8. je zakázané behať po nástrojoch!
   9. trampolíny môže súčasne používať iba jediná osoba
   10. dbaj na to, aby si vždy skákal v strede a neskáč na okraj trampolíny!
   11. sedieť alebo ležať na trampolíne je zakázané!
   12. vždy skáč s dvoma nohami a dopadaj na dve nohy! S výnimkou nástroja airbag, kde je vyslovene zakázané dopadať na nástroj dvoma nohami!
   13. Do penovej jamy a do airbag je možné skočiť len z trampolín, respektíve z veže, z okraja jamy nie!
   14. Nikdy neskoč von zo skákacej plochy, nakoľko to môže spôsobiť zranenia
   15. je zakázané na nástroji katapultovať!
   16. Je zakázané vyliezť na nástroje!
   17. rúry, podporné konzoly, lampy visiace z plafóna nie sú súčasťou hry, dotýkať sa ich je prísne zakázané!
  1. Bezpečnostné predpisy pre dráhu Ninja Warrior
   1. dráhu môžu používať len naši hostia vyšší ako 150 cm!
   2. neodporúča sa našim hosťom trpiacim na strach z výšok!
   3. naši hostia berú na vedomie, že používanie dráhy môže značne zaťažiť paže, ruky a trup!
   4. na jednej dráhe sa môže naraz nachádzať len jedna osoba!
   5. aj na dráhe ninja warrior je povinné používanie ponožiek!
   6. je prísne zakázané vyliezať na podporné konzoly na dráhe!
  1. Bezpečnostné predpisy pre Wipe Out trampolínu:
   1. hru môžu používať len naši hostia vyšší ako 120 cm
   2. na jednom trampolínovom poli sa môže nachádzať len jeden hráč
   3. je zakázané vyliezť na rotačné tyče!
   4. je zakázané brzdenie, zastavenie tyčí!
   5. na hernom poli sa môžu zdržiavať len účastníci hry
   6. je prísne zakázané sedieť, kľačať, stáť na okraji herného poľa!
   7. vždy vykonajte pokyny obsluhy!
  1. Bezpečnostné predpisy pre Trapézu:
   1. Na airbag vankúši musíš pristáť vždy na svojom zadku alebo na svojom chrbte! Na airbag nikdy nepristávaj hlavou alebo nohami vpred!
   2. Skáč len do prázdneho airbag, neskáč, kým predchádzajúci hráč neopustil airbag!
   3. Je prísne zakázané z trapézy skákať salto!
   4. Na veži sa môže zdržiavať vždy len jedna osoba!
   5. Trapézu uchopte oboma rukami. Z dôvodu nebezpečenstva nehôd je zakázané postaviť sa, sadnúť si alebo uchopiť akýmkoľvek neobvyklým spôsobom.
   6. Skočiť na trapézu - z miesta alebo z rozbehu - je zakázané!
  1. Pre bezstarostnú zábavu a vyhnutiu sa nehodám sa odporúča aj dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:
   1. zaradenie odpočinku
   2. skákanie do prílišnej výšky môže byť vo zvýšenej miere nebezpečné, preto je zakázané!
   3. skákať hlavou dopredu je prísne zakázané a nebezpečné!
   4. dbaj na svojich spoločníkov a ich zdravie!

   

  ŽIADAME V KAŽDOM PRÍPADE NASLEDOVAŤ A DODRŽIAVAŤ POKYNY NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA NÁSTROJOCH! AK NIEKTO POUŽÍVA NÁSTROJE NIE V SÚLADE S ICH URČENÍM, ALEBO JEHO ČINNOSŤ JE NEBEZPEČNÁ PRE SVOJE VLASTNÉ ZDRAVIE, AKO AJ ZDRAVIE NAŠICH INÝCH HOSTÍ, A S TÝMITO ČINNOSŤAMI NEPRESTANE ANI PO UPOZORNENÍ, NÁŠ SPOLUPRACOVNÍK HO VYZVE NA ODCHOD, ČO MUSÍ NEODKLADNE VYKONAŤ!

  Ak utrpíte Vy, alebo v blízkosti Vás náš iný hosť nehodu, alebo má viditeľné zdravotné problémy, žiadame Vás, aby ste okamžite upovedomili našich spolupracovníkov, vykonávajúcich miestny dozor!

  Nástroje každý používa na svoje vlastné riziko, o tejto skutočnosti musí odsúhlasiť individuálne Prehlásenie o prevzatí zodpovednosti.


   

  Bezpečnostné video

  © Cyberjump. All Rights Reserved.